משחקי דרך

משחק דרך - נחש חמש

למשווק בישראל

לחיצה תעביר לעמוד משחקי הפרה הסגולה באתר המשווק

מספר משתתפים : 2
תכולת המשחק : 198 מגנטים, לוחות משחק.
מטרת המשחק : לנחש מילה בת 5 אותיות בשישה ניחושים לכל היותר.
הוראות נוספות על מהלך המשחק בגב הקופסא.

עוֹד משחקי דרך מוצרים