משחקי דרך

משחק דרך - מרטינטי

למשווק בישראל

לחיצה תעביר לעמוד משחקי הפרה הסגולה באתר המשווק

מספר משתתפים : 2
תכולת המשחק : 3 קוביות, 4 מגנטים, לוח משחק.
מטרת המשחק : להגיע למשבצת מספר 12 על גבי הלוח ולחזור לנקודת ההתחלה.
הוראות נוספות על מהלך המשחק בגב הקופסא.

עוֹד משחקי דרך מוצרים