Notice: session_start(): ps_files_cleanup_dir: opendir(C:\Windows\temp) failed: No such file or directory (2) in D:\Sites\purplecow\settings\inc_settings.php on line 1

משחקי קלפים

משחק רביעיות - עובדות מדהימות

למשווק בישראל

לחיצה תעביר לעמוד משחקי הפרה הסגולה באתר המשווק

משחק רביעיות קלפים להעצמת הידע הכללי
מכיל 41 קלפים
זמן משחק : 10-20 דקות
משחק רביעיות זה מעשיר את ילדינו בעובדות מדהימות ומפתיעות על שלל נושאים
בעולמינו המופלא - החלל, משחקים אולימפיים, חיות, אופנה, גוף האדם ועוד...
אחרי המשחק - אנו מבטיחים התמצאות עולמית.

עוֹד משחקי קלפים מוצרים