משחקי דרך

50 - מציירים קומיקס

למשווק בישראל

לחיצה תעביר לעמוד משחקי הפרה הסגולה באתר המשווק

עמוד אחרי עמוד נגלה יחד את סודות ציור הקומיקס.
השיטה מובנית מ-6 שלבים בכל איור עד לתוצאה הסופית.
השיטה מקנה לכם כלים לצייר באופן עצמאי.

גיל: 5-16

 

 
עוֹד משחקי דרך מוצרים